Värmländska ingenjörsföreningen
Värmländska ingenjörsföreningen

Kontakt

Värmländska ingenjörsföreningens årsmöte med besök  på Valmet utvecklingsvdelning och pilotmaskin 2014-05-05

Krister Aspegren berättar om Valmets historia

Revisorn Björn Dillner föredrar revisions-berättelsen

Karl Johan Tolfsson berättar om utveckling av tissuemaskiner

Valmets pilotmaskin för tissue (från Valmets hemsida, fotoförbud för besökarna)

Heino Kipatsi berättar om KTC:s processtekniska center och visar deras pilotutrustning

Nästa bildsida

Föregående bildsida

Ordföranden Per Jonsson föredrar verksamhets-berättelsen