Värmländska ingenjörsföreningen
Värmländska ingenjörsföreningen

Kontakt

Värmländska ingenjörsföreningens studiebesök hos Swedev och Munkfors Sawmill Support 2014-09-18

Mingel före studiebesöket

Debbie Jörgensen Ågren, utvecklingschef vid Swedev, gav oss en utförlig presentation av både Munkfors Sawmill Support och Swedev ….

… inför en andäktigt lyssnande publik

Efter rundvandringen på Swedev tog vi farväl. Av sekretesskäl tilläts inga foton av den fascinerande processen

Föregående bildsida

Nästa bildsida