Värmländska ingenjörsföreningen
Värmländska ingenjörsföreningen

Kontakt

Världsklass Värmland 2015

Temadagen om produktivitet och samverkan, ”Världsklass Värmland”, hölls 3 februari 2015 på Karlstad Innovation Park. Temadagen arrangerades av Värmländska Ingenjörsföreningen tillsammans med Handelskammaren Värmland och klustren Paper Province, Compare och Stål & Verkstad.

Ett hundratal deltagare hade anmält sig och fick lyssna på engagerande, insiktsfulla och intressanta föredrag från framgångsrika företag i Värmland, om deras arbete med att hela tiden förbättra sin verksamhet för att behålla sin världsklass.

Nedan visas bilder från dagen. Kopior av en del av presentationerna kan hämtas hem med länkar från bildtexterna nedan.

Talarna

VIF:s ordförande Per Jonsson hälsar välkommen.

Dagens utmärkta moderator Anna Sandborg höll ihop och sammanfattade.

Först ut av föredragshållarna var Dan Nordin, Karlstads Universitet, som utredde begreppen produktivitet och effektivitet (länk)

Dynamiska Jenny Lahti-Samuelsson, produktionschef på Valmet Karlstad berättade om hur man gör världens bästa tissuemaskiner.

Uno Olsson, Cowi, redogjorde för hur moderna IT-metoder har revolutionerat processkonsultens verksamhet och möjligheter.

Platschefen på Gruvöns Bruk berättade hur man förvaltar och vidareutvecklar arvet från Christian Storjohanns devis ”Inte en dag utan framsteg”

Erik Widing, Prevas AB, beskrev möjligheterna med industriell IT och automation för ökad produktivitet i industrin (länk).

Tor Dahlskog, Tetra Pak, visade hur man gått till väga med att införa begreppet World Class Manufacturing inom Tetra Pak, ett företag med stark Värmlandsanknytning.

Agneta Tunbark, Mercuri Urval, betonade vikten av rätt rekrytering för att få en bra fungerande organisation

Publiken

En bred representation från värmländska företag fick tillfälle att knyta kontakter och diskutera i pauserna.