Värmländska ingenjörsföreningen
Värmländska ingenjörsföreningen

Kontakt

Värmländska ingenjörsföreningens studiebesök hos Vänerply i Otterbäcken 2015-03-26

VD Ari Heikkinen berättar om företaget och om tillverkningsprocessen. Sedan var det dags för en mycket intressant och fängslande rundvandring under ledning av Ari och produktionschefen Mattias Nilsson

Här svarvas en stock till faner på några  sekunder ……

…och klipps till lämpligt format….

..innan det torkas i några minuter. Mycket automatik…

..men litet handarbete i specialfall.

Efter torken sortering med avancerad utrustning…

… där Bernt Landström får lite specialutbildning.

Sedan är det dags för limpåläggning ….

… och pressning kallt och varmt. Sedan har vi en plywoodskiva. Världens bästa skivmaterial i trä!

Föregående bildsida

Vid rundvandringen delades vi in i två grupper, varför fotografierna nedan endast visar deltagarna ur den ena gruppen. Fotografen beklagar detta och lovar desto flera bilder på de övriga deltagarna nästa möte.

Nästa bildsida