Värmländska ingenjörsföreningen
Värmländska ingenjörsföreningen

Kontakt

Världsklass Värmland 2016

Temadagen  ”Världsklass Värmland” med temat innovation, hölls 9 februari 2016 på Karlstad Innovation Park. Temadagen arrangerades av  Värmländska Ingenjörsföreningen tillsammans med Handelskammaren Värmland, Paper Province, Compare och Stål & Verkstad.

Temadagen blev fullbokad med 140 anmälda deltagare som fick lyssna på engagerande, insiktsfulla och intressanta föredrag av föredragshållare från olika discipliner, både akademi, företag och offentlig verksamhet.

Nedan visas bilder från dagen. Kopior av en del av presentationerna kan hämtas hem med länkar från bildtexterna nedan.

Värmländska Ingenjörsföreningens ordförande Per Jonsson hälsar den talrika publiken välkommen.

Först ut var Mats Williams från Karlstads Innovation Park med några exempel på lyckade företag som har fått stöd från verksamheten

Peter Magnusson, CTF, Karlstads universitet, lade ett historiskt perpektiv på innovationer. ”Old school och nya trender”.

Anders Eriksson, Somas AB, berättade om Somas´succéprodukt, det metalltätande vridspjället, som var ett resultat av en idé och ett idogt utvecklingsarbete.

Per Emilsson, UMV Coating Systems, ett från början innovationsdrivet företag som tillverkar bestryknings-utrustning för papper. Den senaste succén är Invotip.

Erik Dahlén, Paper Province och Inova beskrev en metod för att snabbt få ut innovationer inom skogsindustrin till kommersiell verksamhet:  Bioexpress

Hamid Yousefzadegan, Lumine LED tillverkar kraftfulla och innovativa  belysningsarmatur er med LED-lampor som ger stora besparingar och förbättringar för användarna.


Lennart Eberleh, Billerud Korsnäs AB beskriver hur man har tagit steget ut till slutanvändarna i sitt arbete med att förbättra wellpapplådor som ger en lägre totalkostnad för dem.

Louise Norlin Renewcell berättar om hur man gör nya textilier av gamla genom material-återvinning.

Britt Lööf, Inova, beskriver hur Inova kan stödja nya företag genom startprocessen

Martin Hamilton, Glowbal Brain rekommenderar ”open innovation” som ett sätt att genom hjälp av andra i hela världen komma vidare i innovationsprocessen

Camilla Evensson, Experio Lab. Vid Karlstads sjukhus har man utarbetat en metod för att beskriva sjukvården utifrån patienternas horisont, i syfte att förbättra och effektivisera.

Peter Kylin, Hynell Patenttjänst rekommenderade  att utvärdera även andra sätt än patent för att skydda innovationer.

Thomas Olsson, Almi, redogjorde för ALMI:s respektive bankernas roll i finansieringen av nystartade företag.

Lynn Dreierbakken och Viktor Isaksen från Sound Dimension hade utvecklat ett högtalarsytem med hjälp av crowd funding och redgjorde för för- och nackdelar med detta.

Så var det då dags för dagens enastående moderator Anna Sandborgh att summera och föreslå några slutsatser….

… och för Per Jonsson att tacka föredragshållare, modarator och publik för en upplevelserik dag och halvt om halvt lova en fortsättning om ett år.