Värmländska ingenjörsföreningen
Värmländska ingenjörsföreningen

Kontakt

Jubileumsskrift 100år

Denna bok skrevs med anledning av föreningens 100-årsjbileum och ett exemplar delades ut till alla medlemmar. Som ny medlem får du också ettexemplar av boken.

Sedan boken skrevs har ytterligare infromation kommit in från medlemmar och andra, varför ett dokument med kompletteringar kan laddas ned genom att klicka här. Detta dokument kompletteras allt eftersom nu uppgifter dyker upp. Den senaste versionen har utgivningsnummer 1.