Värmländska ingenjörsföreningen
Värmländska ingenjörsföreningen

Kontakt

Värmländska ingenjörsföreningens årsmöte 2022.
Föredrag om CLT av Jonny Skoglund, Stora Enso

Drygt 30 medlemmar deltog i mötet

Avgående ordförande Per Jonsson avtackas efter 22 års ordförandeskap, utan jämförelse den som innehaft denna post längst i VIF:s 105-åriga historia

Dagens föredragshållare Jonny Skoglund

Årsmötesordförande Lennart Stolpe

Föregående bildsida